ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระป่า ๙ วัดร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในวันเสาร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ กับหลวงพ่อบุญกู้ อนุวัฒธโณ เวลา ตั้งแต่ ๗ โมงเป็นต้นไป และจัดคอร์สล้างพิษกายสลายพิษใจ รุ่น ๒๑ ในวันที่ ๒๐.-๒๔ มิ.ย..๕๗ โทรจองที่ 092-6860001 หรือ 086-9050285 ครับ    รับสมัครปฏิบัติธรรม รูปนามรักษาสุขภาพ ตามแนววิถีพุทธ(ล้างพิษกายสลายพิษใจ)    ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระป่า ๙ วัดบวชเนกขัมมะ ๑ วันปฏิบัติธรรมในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สมัครบวชด่วนนะครับ   
 

ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระป่า ๙ วัดร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในวันเสาร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ กับหลวงพ่อบุญกู้ อนุวัฒธโณ เวลา ตั้งแต่ ๗ โมงเป็นต้นไป และจัดคอร์สล้างพิษกายสลายพิษใจ รุ่น ๒๑ ในวันที่ ๒๐.-๒๔ มิ.ย..๕๗ โทรจองที่ 092-6860001 หรือ 086-9050285 ครับ
เรียนเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมตักบาตรพระป่า ๙ วัด ๑๕ รูป ในวันที่  ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๗..... การศึกษาการดูแลสุขภาพ ด้วยการแพทย์ทางเลือก ศึกษาเฉพาะกรณีของศูนย์ปฏิบัติธรรม บ้านลานเสียงธรรม ตามแนวทางวิถี...
 
รับสมัครปฏิบัติธรรม รูปนามรักษาสุขภาพ ตามแนววิถีพุทธ(ล้างพิษกายสลายพิษใจ)
บ้านลานเสียงธรรม เรียนเชิญผู้รักษาสุขภาพกาย-ใจ  การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการอบรม ๑. ฝึกลดหรืองดการรับประทานเนื้อสัตว์ และลดการปรุงแต่งรสอาหารจากเดิมให้จืดลง ประมาณ ๑-๒ สัปดาห์ ๒. เตรียมของใช้ส...
 
 
 ประมวลภาพตักบาตรพระป่า ๙ วัด เมื่อ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕    ประมวลภาพบวชเนกขัมมะ เมื่อ ๑๕-๑๖ กันยายน ๒๕๕๕    ประมวลภาพปฎิบัติธรรม ม.จันทรเกษม เมื่อ ๑๕-๑๖ กันยายน ๒๕๕๕
           
 ประมวลภาพบวชเนกขัมมะ เมื่อ ๑๘-๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕    ประมวลภาพปฎิบัติธรรมตักบาตรบวชเนกขัมมะ 18 ส.ค.55    ประมวลภาพปฎิบัติธรรมตักบาตรบวชเนกขัมมะ 21 ก.ค.55
 
5/8/56   อาหารที่ผู้เข้าคอร์สล้างพิษได้รับประทานในวันหลังจากออกคอร์ส อ่าน 433  / ตอบ 0
4/8/56   ภาพปฏิบัติธรรมรูปนาม ล้างพิษกายสลายพิษใจ รุ่น ๙ ระหว่างวันที่ ๓๐ ก.ค.-๔ ส.ค. ๕๖ อ่าน 474  / ตอบ 1
4/8/56   ภาพตักบาตรถวายเทียน ๒๐ วัดประจำวันที่ ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๕๖ อ่าน 336  / ตอบ 0
4/8/56   รับสมัครปฏิบัติธรรม รูปนามรักษาสุขภาพ ตามแนววิถีพุทธ(ล้างพิษกายสลายพิษใจ) รุ่น ๑๐ วันที่ ๑๒-๑๗ ส.ค.๕๖ อ่าน 270  / ตอบ 0
28/6/56   รับสมัครปฏิบัติธรรม รูปนามรักษาสุขภาพ ตามแนววิถีพุทธ(ล้างพิษกายสลายพิษใจ) วันที่ ๑๘-๒๓ กรกฏาคม ๒๕๕๖ และ วันที่ ๓๐ กรกฏาคม-๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ อ่าน 441  / ตอบ 3
20/6/56   เชิญชวนทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างตึกสงฆ์อาพาธ ร.พ.วานรนิวาส และ ไถ่ชีวิตโค-กระบือถวายพระราชกุศล ณ บ้านเลขที่ 1805/11 ซ.จรัญฯ 57 แยก 3 -7 (ซ.วัดรวกบางบำหรุ) ถ.จรัญฯ บางพลัด กทม อ่าน 457  / ตอบ 0
12/6/56   ข้อห้ามที่เราต้องพึ่งระมัดระวังในการล้างพิษตับ อ่าน 480  / ตอบ 0
12/6/56   หลักดูแลรักษาสุขภาพ ๑๒ ประการเพื่ออายุยืน ๑๒๐ ปี อ่าน 424  / ตอบ 0
1/6/56   ผู้ป่วย ๗ กลุ่มห้ามทำดีท็อกซ์ อ่าน 559  / ตอบ 0
28/5/56   รับสมัครปฏิบัติธรรม รูปนามรักษาสุขภาพ ตามแนววิถีพุทธ(ล้างพิษกายสลายพิษใจ) วันที่ ๑๘-๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ อ่าน 529  / ตอบ 1
16/5/56   กายเราเป็นรังของโรคจริงหรือ(ทีฆนขสูตร) ? อ่าน 427  / ตอบ 0
14/5/56   สัญญา ๑๐ ประการของการรักษาโรคตามแนวทางพระพุทธเจ้า อ่าน 394  / ตอบ 0
9/5/56   พระพุทธเจ้าตรัสการรักษาโรคด้วยน้ำด่าง อ่าน 450  / ตอบ 0
2/5/56   รายชื่อผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมรักษารูป-นาม ล้างพิษกายสลายพิษใจ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๖ พ.ค.๕๖ อ่าน 807  / ตอบ 3
19/4/56   การเตรียมตัวเข้าปฏิบัติธรรม รูป-นาม ดูแลรักษาสุขภาพตามแนววิถีพุทธ ต้องเตรียมอะไรบ้าง ? อ่าน 528  / ตอบ 0
    หน้า |  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
 

ล้างพิษตับและถุงน้ำดี ครั้งที่ ๓

ล้างพิษตับและถุงน้ำดี ครั้งที่ ๒

ล้างพิษตับและถุงน้ำดี ครั้งที่ ๑

แสดงธรรมหลวงพ่อสุรเสียง ปัญญาวชิโร

แสดงธรรมหลวงปู่บุญกู้ อนุวัฑโณ วัดพระศรีมหาธาตุ กทม.

แสดงธรรมหลวงพ่อคูณ สุเมโธ วัดป่าภูทอง จ.อุดรธานี

พุทธวจน อานาปานสติ,ปฏิจจสมุปบาท

แสดงธรรมพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ๒๗ เม.ย. ๕๕
 
เว็บไซต์ : www.banlansaengtam.com
ที่อยู่: เลขที่ 7/44 หมู่ 4 ซอย : นาคนิวาส 40,ลาดพร้าว,กรุงเทพ
E-mail : webbanlansaengtam@gmail.com  เบอร์โทร : 02-9328447 มือถือ : 086-9050285
Copyright © 2012 AllRights Reserved
.   Production & Site by Banrao Corp. (www.Gimyong.com)